TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

sau 5 ngày khảo sát với nhiều phiên làm việc tại Trường Đại học Văn Lang nhằm thực hiện công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học của 3 ngành: Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Quản trị Khách sạn.

Đoàn chuyên gia đã thực hiện các hoạt động: nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, hồ sơ minh chứng của các ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Quản trị Khách sạn; phỏng vấn Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo, trưởng bộ môn các ngành; phỏng vấn cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc các ngành; phỏng vấn sinh viên, cựu sinh viên các ngành học; tham quan, khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo bậc đại học,…

Tin tức thể thao 24Năm 2006, Trường Đại học Văn Lang là một trong hai trường đại học ngoài công lập đầu tiên tham gia hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cũng dựa trên các tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 5/2018, Trường Đại học Văn Lang đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Bài: Hồng Ngân
Ảnh: Minh Phương


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

Trường Đại học Văn Lang

vn flag