TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

và theo định hướng ứng dụng, mô phỏng hoạt động và nghiệp vụ thực tế ngay trong quá trình học, Khoa Kế toán - Kiểm toán và Khoa Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Văn Lang đã tích cực triển khai thành công chương trình ACCATin tức thể thao 24 hỗ trợ sinh viên học và thi lấy chứng chỉ quốc tế ACCA ngay trong quá trình học. Đây là hành trang rất tốt cho sinh viên nếu tận dụng cơ hội, nỗ lực học tập; bởi chứng chỉ ACCA như một "bảo chứng" giúp sinh viên dễ dàng gia nhập các tổ chức kinh tế lớn, tổ chức đa quốc gia và tham gia thị trường lao động toàn cầu.

                                                                                                                       Hoàng Luân


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

Trường Đại học Văn Lang

vn flag